არჩილ ბერიკიშვილი

 

პერსონალური ინფორმაცია:

 


 

— დაბადების თარიღი:  29.06.1993
— მიმდინარე სამუშაო ადგილი: 

 შპს “Unit” - IT კონსულტანტი;

 "აითი-ნოლიჯი" - ინსტრუქტორი;

— ენები:  ქართული, რუსული, ინგლისური
— ოფიციალური გვერდი:

 

სერტიფიკატები:

 


 

— Cicso Certified Network Associate (CCNA)
— Windows Server® 2008 Active Directory, Configuration
— Windows Server® 2008 Network Infrastructure, Configuration
— Windows Server® 2008 R2, Server Virtualization
 — Microsoft Certified Solutions Associate, SQL Server
 — Microsoft Certified Trainer
 

 

განათლება:

 


 

— თბილისის 42-ე ი.ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა;

— თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.