არჩილ ბერიკიშვილი

 

პერსონალური ინფორმაცია:

 


 

— დაბადების თარიღი:  29.06.1993
— მიმდინარე სამუშაო ადგილი: 

 UGT- ინფრასტრუქტურული პროგრამული სისტემების ინჟინერი;

 "აითი-ნოლიჯი" - ინსტრუქტორი;

— ენები:  ქართული, რუსული, ინგლისური
— ოფიციალური გვერდი:

 

სერტიფიკატები:

 


 

— Cicso Certified Network Associate (CCNA)
— Windows Server® 2008 Active Directory, Configuration
— Windows Server® 2008 Network Infrastructure, Configuration
— Windows Server® 2008 R2, Server Virtualization
— Microsoft Certified Solutions Associate, SQL Server
— Microsoft Certified Trainer

— Instaling and Configuring Windows Server 2012

— Configuring Windows 8.1

— Administering Windows Server 2012

— Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

— Querying Microsoft SQL Server 2012/2014

— Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

— Core Solutions of Microsoft skype for business

 

განათლება:

 


 

— თბილისის 42-ე ი.ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა;

— თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.