მიხეილ ქართველიშვილი

 

შესახებ

 


 

— დაბადების თარიღი: 28 სექტემბერი 1977
— ამჟამად მუშაობს: აითი ნოლიჯი - ინსტრუქტორი; იუ-ჯი-თი - ინჟინერი-კონსულტანტი;
— ენები: ინგლისური, რუსული 
— გვერდი: https://www.linkedin.com/in/kartvelishvili

 

სერტიფიკატები

 


 

 

 - Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE#45871)
- Juniper Networks Certified Specialist (JNCIS-SP)

- CompTIA Linux+
 

 

განათლება

 


 

 1983-1993 — . თბილისის 53-საშუალოსკოლა (საქართველო)


 1993-2001 —
საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი - მაგისტრისხარისხი (საქართველო)