ტესტირების ცენტრი


თანამედროვე შრომის ბაზარზე IT სპეციალისტის გამოცდილებასთან ერთად უდიდესი ყურადღება ექცევა მის სერთიფიკაციას. დამსაქმებლისთვის ეს ერთგვარი გარანტიაა ჩადებული ინვესტიციების ეფექტიანობაში, ხოლო სპეციალისტისთვის კი კარიერული ზრდისა და უფრო მეტი წინსვლის შესაძლებლობა. 

 

IT-Knowledge-ში მოქმედებს ტესტირების ცენტრი Pearson VUE-სა და PROMETRIC-ის ბაზაზე, რისი მეშვეობითაც მსურველებს აქვთ შესაძლებლობა, ჩააბარონ სატესტო გამოცდები და მიიღონ სერტიფიცირება მსოფლიოს თითქმის ყველა წამყვანი IT მწარმოებლის მიმართულებით.